Gallup

Har koronaen gjort at du handlar meir lokalt?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Ja, no ser vi kor viktig lokale butikkar er
138 (32,3%)
Tja, eg har også handla ein del på nett
192 (45,0%)
Nei, eg har ikkje endra handlemønsteret mitt nemneverdig
97 (22,7%)

Det er avgitt 427 stemmer.

Vis alle galluper