Gallup

Kor høg straumrekning fekk du for sist månad?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Under 5.000 kr
290 (62,2%)
5.-10.000 kr
126 (27,0%)
10.-15.000 kr
22 (4,7%)
15.-20.000 kr
10 (2,1%)
Over 20.000 kr
18 (3,9%)

Det er avgitt 466 stemmer.

Vis alle galluper