Gallup

Kva er viktigaste saka for Volda i Nasjonal Transportplan 2022-33, meiner du?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Voldatunnelen
229 (32,3%)
Tiltak på noverande E39 gjennom Volda sentrum
299 (42,2%)
Betring av ferjetilbodet Volda-Folkestad
60 (8,5%)
Sikring av flyplassen i Hovden
66 (9,3%)
Rassikring av utsette strekningar på fylkesvegnettet
15 (2,1%)
Utbetring av Fv. 60 i Hornindal
39 (5,5%)

Det er avgitt 708 stemmer.

Vis alle galluper