Gallup

Kven har ansvar for å halde ro og orden på 17. mai?

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper