Gallup

Om kommunen kjøper Botnasanden, kva bør dei gjere der?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Byggje toalett
154 (51,5%)
Betre parkeringstilhøva
62 (20,7%)
Sette ut benkar og bålpanner
18 (6,0%)
Legge ut flytebryggje/stupetårn
6 (2,0%)
Montere leikeapparat
0 (0,0%)
La badeplassen vere som den er
59 (19,7%)

Det er avgitt 299 stemmer.

Vis alle galluper