Gallup

Politikarane vil ha høgare hus i sentrum. Kva meiner du?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Om Volda skal halde fram veksten så må det til
96 (34,3%)
Greitt somme plassar, men ikkje kvar som helst
67 (23,9%)
Nei, vi må bevare dei gamle trehusa i sentrum
41 (14,6%)
Høghus er ein uting. Det skuggar for naboane
67 (23,9%)
Bryr meg ikkje
9 (3,2%)

Det er avgitt 280 stemmer.

Vis alle galluper