Annonse

Gallup

Skal Ørsta behalde inntektene frå eigedomsskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgift, konsesjonskraft i Hjørundfjordområdet, sjølv om Bjørke vel å gå over til "Nye Volda"

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Nei, "konsesjonspengane" må gå til den kommunen Bjørke ligg i.
95 (77,2%)
Ja, vassverdiane som vert henta ut ligg i fjellområda, ikkje der folka bur.
10 (8,1%)
Nei, om Bjørke går inn i "Nye Volda" så betyr det at heile bjørkeområdet er med.
18 (14,6%)

Det er avgitt 123 stemmer.

Vis alle galluper