Gallup

Søndagsopne butikkar: godt eller gale?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Eit godt tiltak i julestria
35 (18,8%)
Nyttar meg av tilbodet av og til
24 (12,9%)
Berre tull, kviledagen skal haldast heilag
25 (13,4%)
Heilt unødvendig, folk kan handle dei andre dagane
91 (48,9%)
Verken for eller imot
11 (5,9%)

Det er avgitt 186 stemmer.

Vis alle galluper