Gallup

Vil du endre kvar du fyller drivstoff no som UnoX opnar?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Èg fyller alltid der det er billigast
375 (80,1%)
Nei, held meg til min faste stasjon
93 (19,9%)

Det er avgitt 468 stemmer.

Vis alle galluper

Annonse