Gallup

Vil du helst ha tøya påske eller snøpåske?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Tøya
314 (77,1%)
Snø
93 (22,9%)

Det er avgitt 407 stemmer.

Vis alle galluper