Gallup

Vil du kjøpe aksjar i bruselskapet Voldsfjordkryssing AS?

Denne gallupen er avsluttet og du kan ikke stemme lenger!

 
0%
50%
100%
 
Ja, godt tiltak!
96 (36,0%)
Skulle gjerne, men har ikkje råd
22 (8,2%)
Nei, det vert vekkasta pengar
54 (20,2%)
Nei, vi treng inga bru
95 (35,6%)

Det er avgitt 267 stemmer.

Vis alle galluper