ANNONSE
Annonse

Gandhi blant titals opposisjonelle arrestert i India

Indisk politi har arrestert titals folkevalde frå det opposisjonelle Kongresspartiet. Blant dei er den sentrale politikaren Rahul Gandhi.

Politikarane vart arresterte fredag då dei prøvde å marsjere til presidentpalasset og residensen til statsministeren i New Delhi. Dei demonstrerte mot aukande prisar på mat og drivstoff, og dessutan auken i meirverdiavgifta.

Politiet arresterte også fleire hundre av tilhengjarane av partiet inne i dets hovudkvarter i New Delhi og andre stader i India. Formålet med arrestasjonane var å forhindre at dei slutta seg til protestmarsjen til dei folkevalde.

– Det vi er vitne til, er døden til demokratiet i India, sa Rahul Gandhi til pressa før arrestasjonen.

Sperringar

Politiet sette alt onsdag opp sperringar rundt partikontora og bustadene til partileiar Sonia Gandhi og sonen Rahul Gandhi, som er parlamentsmedlem. På førehand hadde partiet kunngjort planar om å organisere landsomfattande demonstrasjonar mot statsminister Narendra Modis regjering.

– Alle som er imot denne byrjinga på eit diktatur, blir angripe på vondskapsfullt vis, sett i fengsel, arrestert og banka opp, hevdar Rahul Gandhi.

– Framsyninga er at folks problem – anten det er prisaukar, arbeidsløyse eller vald i samfunnet – ikkje skal takast opp. Det er regjeringas einaste dagsorden, hevdar parlamentarikaren.

Blir truleg lauslatne

Utanfor Kongresspartiets hovudkvarter hadde fleire kvinner samla seg for å lage mat på bål. Dei viste til at gassprisane har vorte så høge at fattige og middelklassefamiliar ikkje har råd.

Politiet har førebels ikkje kommentert demonstrasjonane fredag. Dei folkevalde og tilhengjarane deira var venta å bli lauslatne raskt – noko som er vanleg praksis når politiet grip inn mot demonstrantar.

– Dette er den verste forma for vendettapolitikk. Vi vil ikkje underkaste oss! Vi vil ikkje la oss kneble! Vi vil halde fram med å heve stemma mot urettferda og fiaskoen til Modis regjering, seier Kongresspartiet i ei Twitter-melding.

Forsvarar politikken til regjeringa

Politiet stansa også forsøket frå opposisjonspartiet på å halde liknande protestmarsjar i finanshovudstaden Mumbai, Guwahati og enkelte andre byar. Også her vart partimedlemmer hanka inn og køyrd bort i bussar og andre køyretøy.

Finansminister Nirmala Sitharaman forsvarte i parlamentet tidlegare i veka den økonomiske politikken til regjeringa. Det er null sannsyn for at India hamnar i ein resesjon, ifølgje ministeren.

Regjeringa vedtok i juli å innføre avgifter på fleire mjølkeprodukt, ris, mjøl og kveite. Frå før har regjeringa heva prisane på drivstoff.

(©NPK)

Paramilitære soldatar arresterer ein folkevald frå opposisjonen i New Delhi fredag. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB

Kongresspartitopp Gaurav Gogoi blir arrestert av politiet under ein demonstrasjon mot auka prisar i New Delhi i India. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB

Kongresspartitopp Rahul Gandhi (i midten) saman med andre folkevalde under ein demonstrasjon i New Delhi som enda med at mange opposisjonspolitikarar vart arresterte. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB

Titals folkevalde vart fredag arrestert i samband med ein demonstrasjon i New Delhi. Politiet i India lauslèt vanlegvis demonstrantar etter kort tid. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB

Ein politikar roper slagord medan ho blir ført bort då politiet stansa ein protestmarsj i India fredag. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB

Folkevalde frå Kongresspartiet i India marsjerte i New Delhi i protest mot regjeringa og auka prisar på mat og drivstoff. Demonstrasjonen enda med at politiet greip inn og køyrde mange av deltakarane bort i bussar. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB

Paramilitære indiske soldatar held vakt ved ei sperring som var sett opp i forkant av den varsla protestmarsjen i New Delhi fredag. Foto: AP / NTB

Kongresspartitopp Rahul Gandhi ber eit svart band på venstrearm som skal symbolisere protesten mot auka prisar på drivstoff og mat i India. Her er han på ein pressekonferanse fredag. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB

ANNONSE
Annonse