IEA: Luftforureining fører til 6,5 millionar dødsfall i året

(NPK-NTB-AP): Kvart år døyr 6,5 millionar menneske for tidleg som følgje av luftforureining. Talet vil auke dersom ikkje energisektoren kuttar utsleppa, åtvarar det internasjonale energibyrået.

Luftforureining utgjer den fjerde største trusselen mot helsa vår, heiter det i rapport frå det internasjonale energibyrået (IEA).

Dersom det ikkje blir sett i verk endringar i korleis verda produserer og brukar energi, kjem forureininga til å vere enda meir øydeleggjande for menneskeliv, ifølgje rapporten.

Luftforureininga stammar i hovudsak frå kraftverk, fabrikkar og køyretøy. Hushaldsforureininga kjem frå skitne komfyrar først og fremst i utviklingsland.

Kvart år misser om lag 3 millionar menneske livet i ung alder som følgje av luftforureining. Utslepp og røyk frå omnar i heimen blir sett i samanheng med 3,5 millionar dødsfall, ifølgje rapporten. (©NPK)

Annonse