Éin av tre ville ofra lønn for interessant jobb

(NPK-NTB): Kvar tredje spurte kunne tenkje seg å gå ned i lønn i byte mot meir interessante arbeidsoppgåver.

Det viser ei jobbundersøking som Finn har gjennomført.

– Vi har gjort denne undersøkinga over fleire år, og det er interessant å sjå korleis eigenutvikling har vore ein konstant viktig faktor ved jobbskifte, seier jobbanalytikar Fredrik Schjold i Finn.

Delen er høgast i Oslo. Der seier 39 prosent av dei spurte at dei er positive til lønnskutt i byte mot meir interessante oppgåver.

Forbrukarøkonom Kristina Picard i Storebrand meiner tala er positive.

– Det er ei påminning om at vi brukar store delar av livet på jobben, at i dagens samfunn er meiningsfulle arbeidsoppgåver vel så viktig som høgare materiell levestandard, i alle fall for ein tredel av arbeidstakarane i undersøkinga, seier ho.

Ho meiner undersøkinga bidrar til å nyansere bildet av at nordmenn fryktar økonomisk krise. (©NPK)