Annonse

Redaksjonen

E-post til redaksjonen: red@mre.no. Telefon: 70 07 44 21


Tore Aarflot
Redaktør/Dagleg leiar
Tlf. dir.: 70 07 44 21
Mob. tlf.: 995 22 999
E-post: tore@mre.no
Leiar i støttegruppa for Sivert Aarflot-museet

Liv Jorunn Nyhagen
Journalist
Tlf. dir.: 70 07 44 23
Mob. tlf.: 476 46 541
E-post: liv@mre.no


Erling Olav Storegjerde
Journalist
Tlf. dir.: 70 07 44 25
Mob. tlf.: 469 66 279
E-post: erling@mre.no

Journalistar tilknytt Møre sin redaksjon:Ingvild Runde
Tilknytt Møre sin redaksjon
Mob. tlf.: 979 61 037


Annonse