Annonse

Kvinne tilkjend 3 millionar i giardia-erstatning

(NPK-NTB): Bergen kommune er dømd til å betala tre millionar kroner i erstatning til ei kvinne som blei ramma av kronisk utmattingssyndrom i 2004.

Den 55 år gamle kvinna blei smitta av giardia-parasitten då drikkevatnet i Svartediket i Bergen blei infisert av kloakk for tolv år sidan. Totalt blei truleg 5.000-6.000 bergensarar smitta og rundt 400 langtidssjuke, skriv Bergensavisen.

Kvinna meiner at ho er påført irritabel tarmsyndrom og kronisk utmattingssyndrom som følgje av smitten. Ho hadde frå før fått 490.000 kroner i erstatning frå Bergen kommune, men meinte dette ikkje var godt nok og saksøkte difor kommunen.

Bergen kommune hevda i Bergen tingrett at giardia er av ein så «uvesentlig betydning for sykdomsforløpet» at det ikkje var grunnlag for ansvar, og at deltakinga til kvinna i eit forskingsprosjekt om sjukdommen er ei like sannsynleg årsak.

– Diagnosen og merksemda rundt symptombiletet kan ha bidrege til å halda oppe det subjektive symptombiletet. Også dekninga til media av sjukdomsførekomsten i Bergen kan verka inn, sa kommuneadvokat Helge Strand i retten. (©NPK)