Annonse
Annonse

Låge papirprisar og auka gjeld for Norske Skog

(NPK-NTB): Papirprodusenten Norske Skog opplever framleis tunge tider med dårlege prisar på produkta. Selskapet har auka gjelda, men blir delvis redda av den låge kronekursen.

Annonse

– Vi er tilfredse med kostnadsutviklinga i Europa, men vi blir utfordra av låge eksportprisar i Asia, seier konsernsjef Sven Ombudstvedt i ein kommentar til kvartalstala, som vart lagt fram torsdag.

Selskapet hadde eit brutto driftsresultat (EBITDA) på 163 millionar kroner i tredje kvartal. Det er ein oppgang frå 138 millionar kroner i same kvartal i fjor.

Betringa blir forklart med valutaeffektar, men svekkinga av norske kroner har også vore den viktigaste årsaka til at gjelda til selskapet har auka. Gjelda er no 8,4 milliardar kroner, ein auke på 0,9 milliardar kroner sidan utgangen av andre kvartal.

Norske Skog-aksjen fall frå start på Oslo Børs torsdag. Etter ein dryg times handel låg kursen 8,4 prosent lågare enn sluttkursen onsdag. På eitt år er aksjeverdien bortimot halvert. (©NPK)