LO-leiaren: Erna, det er krise!

(NPK-NTB): LO-leiar Gerd Kristiansen meiner statsminister Erna Solberg (H) bagatelliserer den aukande arbeidsløysa og slår fast at problema er i ferd med å spreie seg frå Sør-Vestlandet.

– Det er inga krise, seier Erna. Og: Det må bli verre før det kan bli betre. Venner! Det har blitt verre! Det er krise på Vestlandet, sa Kristiansen då ho tysdag talte til LOs representantskap i Oslo.

– Politikken til regjeringa er ikkje ein politikk for omstilling! Det er ein politikk for avvikling, la LO-leiaren til, og slo fast at det «nesten ikkje går éin dag» utan at LO får melding om nye bedrifter som får problem.

– Verst er det sjølvsagt på Sør-Vestlandet. Men problema spreier seg. Titusenvis av våre medlemmer er permitterte eller sagt opp – eller står i fare for å bli det, sa Kristiansen, som kritiserer regjeringa for ikkje å gjere nok.

– Vi kunne bygd mykje veg og annan infrastruktur og pussa opp mange skular med ein liten del av skattekutta regjeringa har levert til dei rikaste, sa LO-leiaren som også tok opp att felleskravet med NHO om å utvide permitteringsperioden for å unngå oppseiingar. (©NPK)