Annonse

Milliardkontraktar med Statoil gir nye arbeidsplassar

(NPK-NTB-Linus Røvik Hauge): Statoil har tildelt fire selskap vedlikehald- og modifikasjonsavtalar for til saman 24 milliardar kroner. For Aibel aleine gir kontraktane jobb til 1.000 personar.

Avtalane gjeld installasjonane til selskapet på norsk sokkel og til landanlegga Sture, Kollsnes Kårstø og Melkeøya, opplyser Statoil i ei pressemelding.

– Desse tildelingane vil styrke konkurransekrafta til norsk sokkel og stimulere til langsiktig aktivitet og verdiskaping, seier Kjetil Hove, direktør for Driftsteknologi i Utvikling og produksjon Norge.

Det er dei såkalla hovudleverandøravtalane som kjem på 24 milliardar kroner. Kontraktane varer i ein periode på seks år i tillegg til opsjonar. Den andre porteføljen er konkurranseavtalar der selskap blir kvalifisert til å by på enkeltoppdrag på Statoil-installasjonar.

For Aibel inneber avtalen seks år med ein opsjon på ytterlegare fire år. Aibel tener 7,5 milliardar kroner pluss opsjonar på vedlikehald og modifikasjon av meir enn ein tredel av installasjonane i havet, i tillegg til på fire av seks landanlegg langs norskekysten.

– Dette er ei tillitserklæring for Aibel. Med eitt nytt anlegg i porteføljen – i tillegg til det volumet vi har i dag – seier vi oss svært godt nøgd med tildelinga. Med Aasta Hansteen inne i kontrakten styrkjer vi også vår posisjon i nord, seier konsernsjef Jan Skogseth.

Skogseth seier tildelinga sikrar arbeidsplassar og framleis aktivitet ved alle Aibels kontor langs norskekysten. Berre i Aibel er det venta at kontrakten vil sysselsette om lag 1.000 personar.

– Julaftan kom 15. desember i år. At vi no aukar frå to til ti installasjonar, er fantastisk, seier dagleg leiar Per Hatlem til Sysla.

Med 20 prosent av tildelingane har selskapet dermed sikra seg kontraktar for rundt 5 milliardar kroner. Hatlem seier dei på ingen måte har kalkulert inn desse tildelingane i sine budsjettår, men er klar på at dette betyr at arbeidsstokken vil vekse.

– Vi vil byggje oss gradvis opp framover, men det er for tidleg å seie kva tildelinga vil bety for bemanningssituasjonen.

Statoil-aksjen hadde ein pen oppgang på nesten 2 prosent den første halvtimen med handel på Oslo Børs tysdag føremiddag. (©NPK)