Annonse

NHO: Positiv utvikling i norsk økonomi

(NPK-NTB): Norsk økonomi er truleg i ferd med å nå eit vendepunkt, og optimismen aukar blant bedriftene her i landet, viser NHOs rapport for andre kvartal.

Særleg i bygg- og anleggsbransjen, reiseliv og fiske og havbruk er vurderinga positiv, melder NRK.

– Statsbudsjettet for 2017 bør stimulere økonomien mindre enn det 2016-budsjettet gjer, seier avdelingsdirektør Dag Aarnes i NHO.

Ifølgje rapporten er etterspørselen frå hushalda venta å vere svak framover, mens bustadinvesteringane vil auke noko resten av året. Det blir ingen investeringsveksten i fastlandsøkonomien. Framleis planlegg fleire bedrifter å redusere framfor å auke investeringane, ifølgje NHOs investeringsindeks. (©NPK)