No er influensasesongen her

(NPK-NTB): Folkehelseinstituttet ser ein auke i talet på pasientar som blir diagnostiserte med influensa, og slår fast at årets influensasesong er i gang.

– Vi har sett ein auke dei siste vekene, og forventar ein ytterlegare auke i vekene som kjem, seier lege Karine Norstrand ved Folkehelseinstituttet til NTB.

I veke 53 fekk 1 prosent av alle som gjekk til legen, diagnosen influensa. Det er ein auke frå 0,7 prosent i veka før, og nok til å slå fast at årets influensautbrot har starta.

– Sjølv om det framleis er låg aktivitet i heile landet, tyder tala på at vi har nådd starten på årets sesong, seier ho.

Tala viser at aktiviteten førebels er størst i Sør- og Midt-Noreg, og lågare i nord.

– Vi tilrår dei som høyrer til risikogruppa å vaksinere seg. No begynner det å haste, for det tek opptil fjorten dagar før vaksinen gir fullt vern. Så dei bør dra til fastlegen no. For alle gjeld god handhygiene og at ein skal unngå å hoste på andre – tiltak som også vernar mot andre sjukdommar, seier legen. (©NPK)