Nordlandssjukehuset forseinka – ingen vil byggje det

(NPK-NTB): Utbygging og modernisering av Nordlandssjukehuset i Bodø blir forseinka. Utbygginga er lagt ut på anbod to gonger, men ingen vil gjere jobben.

No skal kontrakten for siste byggjefase leggjast ut på anbod for tredje gong, skriv Teknisk Ukeblad.

– Det har vore dårleg interesse for bygningsdelen av prosjektet, noko som medfører forseinka sluttføring av heile prosjektet, seier utbyggingssjef Terje Arthur Olsen i Nordlandssjukehuset til avisa.

Både i 2014 og ved sist årsskifte vart kontraktane lagt ut på anbod utan at det førte til noko. I det tredje forsøket vil sjukehuset dele opp kontrakten i fleire delar. Olsen seier at han trur noko av årsaka til den manglande interessa er at prosjektet er komplekst. Han håpar å komme i gang med siste byggjefase i byrjinga av 2017.

Sjukehuset er i gang med eit omfattande byggjeprosjekt. Fleire nye fløyer skal takast i bruk om kort tid. Det er høgblokka frå 1972 som er omfatta av den siste byggjefasen og som no blir forseinka. Høgblokka skal byggjast ut og totalrenoverast. (©NPK)