Ordføraren i Liverpool ut mot «overdriven» Everton-straff

Liverpool-ordførar Steve Rotheram går i eit brev til Premier League-leiinga til angrep på poengstraffa Everton har fått for brot på finansielle reglar.

Annonse

Everton fekk nyleg trekk på ti poeng av leiinga i den engelske ligaen.

Ein uavhengig kommisjon stod bak sanksjonen, som fekk klubben som følgje av at han skal ha overskride grensene for tillatne underskot over ein treårsperiode.

Liverpool-ordførar Steve Rotheram har no skreva brev til administrerande direktør i Premier League Richard Masters for å uttrykkje seie «djupe uro» over straffa.

«Avgjerda om å trekkje Everton ti poeng er overdriven med tanke på klubbens vilje til samarbeid med Premier League og proaktivitet då det var klart at dei var i nærleiken av å bryte reglane», skriv Rotheram.

«Det er fleire formildande faktorar i Evertons brot på reglane som gjeld gjeldstak, som i realiteten er geopolitiske og derfor utanfor deira kontroll», seier han.

Ordføraren peikar vidare på at straffa vil skape ein ny presedens i slike saker.

«Samanlikna med sanksjonar gitt til andre klubbar for brot på økonomiske reglar, overgår dette tidlegare straffer», skriv Rotheram.

Han stiller seg bak Evertons avgjerd om å anke og oppmodar sterkt Premier League-leiinga til «ein meir balansert tilnærming» som ikkje straffar spelarane og supporterane til klubben.

«Klubben fortener å bli behandla med respekt», skriv ordføraren.

(©NPK)

Everton er i trøbbel. Foto: Nigel French/PA via AP / NTB

Annonse