Palmeprisen til palestinar og israelar

(NPK-NTB-TT): Den palestinske presten Mitri Raheb og den israelske journalisten Gideon Levy er tildelt årets Palmepris for sin kamp mot vald og okkupasjon.

I grunngjevinga frå Olof Palmes minnefond heiter det at begge gir «ein stråle med håp til ein konflikt som altfor lenge har plaga og framleis plager millionar av menneske og påverkar verdsfreden».

Raheb er prest i den lutherske kyrkja og arbeider for eit Midtausten med plass til alle religionar. Levy har gjort forsoninga med det palestinske folket til si livsoppgåve. Hans foreldre blei tvungne til å emigrere frå det naziokkuperte Tsjekkoslovakia under annan verdskrig.

Prisen blir delt ut 29. januar under ein seremoni i Riksdagen i Stockholm. Dei to deler prissummen på 75.000 dollar, som svarar til 670.000 norske kroner. (©NPK) (©NPK)