Annonse
Annonse
Annonse

Politiet vil avgjere væpningsspørsmål neste veke

(NPK-NTB): Politidirektoratet vil i neste veke avgjere om dei ønskjer forlenging av den mellombelse væpninga eller ikkje.

Annonse

Dagens ordning med mellombels væpning vert halden ved lag inntil vidare, opplyser Politidirektoratet (POD).

– Politidirektoratet går no grundig gjennom trusselvurderinga frå PST, og tar sikte på å komme med ei vurdering i veke 46 av kva for konsekvensar dette får for politiet, seier beredskapsdirektør i Politidirektoratet Kaare Songstad i ei pressemelding.

Det var venta at politiet ville komme med si vurdering fredag.

Spørsmålet om væpning skal vurderast på nytt etter at Politiets tryggingsteneste (PST) i førre veke opplyste at terrortrusselen frå IS-sympatiserer i Noreg er mindre enn for eit år sidan.

Den mellombelse væpninga starta den 25. november i fjor, og hittil har Politidirektoratet bedt om forlenging sju gonger. (©NPK)