Presset på Økokrim aukar etter Transocean-saka

(NPK-NTB): Justispolitikarar på Stortinget krev ei full utgreiing etter Transocean-saka. Økokrim som vi kjenner det i dag, kan snart vere historie, ifølge professor Petter Gottschalk.

I Høgre er det framleis for tidleg å svare på spørsmålet om Økokrim-sjefen kan halde fram etter det som er karakterisert som ein gedigen rettsskandale.

– Eg og Høgre forstår veldig godt at spørsmålet om tillit til Økokrims sjef no vert stilt, ut frå den belastninga dei har blitt påført gjennom alle desse åra, seier Anders Werp (H), nestleiar i justiskomiteen, til VG.

Økokrim valde onsdag å trekke anken sin i Transocean-saka, kort tid etter at hovudaktor, førstestatsadvokat Morten Eriksen, blei fjerna frå saka fordi det kom habilitetsspørsmål mot han. Saka er blitt etterforska gjennom elleve år, tre personar og tre selskap var tiltalte.

Med støtte frå Kristeleg Folkeparti og Arbeidarpartiet krev Werp no at Økokrim tar ein fullstendig gjennomgang av alle sider ved Transocean-saka.

BI-professor Petter Gottschalk ser ikkje bort frå at det kan komme ei omorganisering i Økokrim. Men han trur det like gjerne er Yara-saka som Transocean-saka som tvingar fram endringar viss det også her endar med tap for Økokrim når ankesaka er ferdig behandla i lagmannsretten. (©NPK)