Rana får kvartsgruve med 50 arbeidsplassar

(NPK-NTB): Styresmaktene seier ja til utvinning av kvarts i Nasafjell i Rana kommune. – Det betyr opp mot 50 nye arbeidsplassar i kommunen, ifølge kommunalminister Jan Tore Sanner.

Det er selskapet Elkem som har søkt om uttak av kvarts i dagbrot frå Nasafjell i Nordland. Fjellet er eitt av dei største og viktigaste felta for utvinning av det verdifulle mineralet her i landet, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmannen i Nordland, Områdestyret og Sametinget har hatt innvendingar til planen, blant anna med grunngjeving i konflikt med reindriftsinteresser. Sametinget har seinare trekt sin protest.

– Vi legger vekt på at dette er ein viktig mineralførekomst som vil gi mange nye arbeidsplassar i kommunen og positive ringverknader i regionen. Ulemper for reindrifta blir tatt omsyn til i planprosessen og drifta. Kvartsførekomsten er verdifull for å sikre råstoff til viktig industri i regionen og landet, seier Sanner. (©NPK)