Regjeringa droppar moms på velgjerande matgåver

(NPK-NTB): Regjeringa foreslår at butikkar og andre aktørar som vil gi mat og drikke til velgjerande føremål, skal få sleppe å betale moms av verdien på gåvene.

Etter dagens regler skal det reknast ut moms av all mat som vert teke ut av sortimentet for å bli gitt til velgjerande føremål. Viss hurtigprosessen regjeringa legg opp til går som han skal, kan desse momsreglane vere ute av verda allereie denne våren.

– Forslaget bidrar til å redusere matsvinn og gjer det billigare for bransjen å gi bort mat til menneske som har det vanskeleg, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

Ho viser til at aktørar innanfor matbransjen ofte blir ståande overfor valet mellom å gi bort mat og drikke til frivillige organisasjonar og andre, og å destruere maten fordi han har gått ut på dato.

Vilkåra for fritaket er at leveringen av matvarer skjer vederlagsfritt til ein mottakar som er registrert i Einheitsregisteret, og at utdelinga skjer på velgjerande grunnlag, opplyser Finansdepartementet. (©NPK)