Regjeringa vil fjerne regelverket for vasscooterar

(NPK-NTB): Regjeringa vil bringe i hamn heile regelverket, så frå og med neste sommar kan du truleg bruke vass-skuter lovleg i Norge.

– Tidlegare har det vore snakk om å endre eller tilpasse regelverket. No berre fjernar vi det. Om det er ein vass-skuter eller ein jolle med påhengs, har ikkje noko å bety, så lenge ein elles oppfører seg og tar omsyn. Dette er enkelt, og likt for alle, seier stortingsrepresentant Svein Harberg (H) til Fædrelandsvennen.

Forslaget om å avvikle heile regelverket skal sendast på høyring, og vil mest sannsynleg tre i kraft frå sommaren 2017.

– Vi skulle gjerne fått det til alt til denne sommaren, men håpar alle er glade for å få ei løysing for framtida, og klarar å vente éin sommar til, seier Harberg. (©NPK)