Russland ber FN-domstol avvise sak frå Ukraina

Russland ber Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) avvise Ukrainas skulding om at Russland har misbrukt FNs folkemordkonvensjon til å forsvare invasjonen.

Annonse

Leiaren for Russlands advokatteam, Gennadij Kuzmin, hevda måndag at søksmålet er fullt av feil og i strid med dei juridiske prinsippa som domstolen er tufta på.

Kuzmin la ikkje fingrane mellom og skulda Ukraina for å vise forakt for måten ein rettsprosess skal gå føre seg på.

Ukraina gjekk til sak mot Russland like etter invasjonen i fjor. Argumentet gjekk ut på at det russiske angrepet var basert på falske påstandar om at det gjekk føre seg eit folkemord mot etniske russarar i Donetsk og Luhansk.

Ukrainske styresmakter meiner også at det er russiske styrkar som planlegg etnisk reinsing, ikkje dei ukrainske.

(©NPK)

Annonse