Sanner opnar for at kommunar kan kjøpe seg betre tid

(NPK-NTB): Kommunar kan likevel få utvida frist for frivillig kommunesamanslåing, ifølgje kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Fristen for frivillig samanslåing går ut 1. juli, og kommunar som ikkje slår seg saman får ikkje del i økonomiske fordeler. Statsråden seier til Dagens Næringsliv at kommunar som treng meir tid på å komme fram til ei frivillig løysing kan få det av fylkesmannen.

– Eg vil ikkje kalle det «utsetting». Men i samråd med fylkesmannen finst det moglegheit for ei endring for når kommunen endeleg må melde inn si avgjerd, seier han.

Han viser til Re kommune i Vestfold, som har fått utsetting.

– Det er fordi dei har starta ei forhandling om ei ny løysing, forklarar Sanner.

21. februar møtte ordføraren i Re kommune, Thorvald Hillestad (Sp), og rådmannen og fylkesmann Erling Lae kommunalministeren i Oslo. Der fekk kommunen utsett fristen for frivillig løysing til 1. oktober.

– Sanner stilte to krav. Vi måtte synleggjere kven som var kandidatane, og vi måtte få eit svar på om dei var interesserte i oss, opplyser Hillestad.

Men ordførarane må ikkje troppe opp på kontoret til Sanner for å få unntak.

– Eg kan ikkje seie ja og nei i enkeltsaker, men eg sa til Lae at han kunne finne ei løysing. Poenget er at fylkesmannen har frist til 1. oktober, så fylkesmannen kan bidra til ei løysing. I heilt spesielle situasjonar er det «common sense» å gjere dette, seier Sanner. (©NPK)