Annonse
Annonse
Annonse

Seks fengsla i bodbil-saka

(NPK-NTB-Laila Nguyen): Seks av personane som er sikta etter Kripos-aksjonen mot bodbil- og reinhaldsbransjen, er varetektsfengsla i fire veker.

Annonse

– Alle fekk fire veker med brev-, besøks- og medieforbod. Alle må sitje i full isolasjon i to veker, bortsett frå éin av dei sikta som fekk delvis isolasjon, opplyser kommunikasjonsrådgivar Axel Due i Kripos til NTB.

Dei seks er sikta for grovt bedrageri og brot på mafiaparagrafen.

Til saman 21 personar blei gripne i den store aksjonen mot bodbil- og reinhaldsfirma denne veka. 15 blei sett fri fredag, men siktingane mot dei blir haldne oppe.

– No er det omfattande etterforsking som står att med gjennomgang av avhøyr og beslag. Det vil også vere fokus på å avdekkje om det er offer i saka, seier Due.

Dei arresterte er både norske og utanlandske statsborgarar, men dei fleste har etnisk bakgrunn frå Sri Lanka. Dei er i alderen 20– 45 år og busette i Oslo og på Romerike.

Forsvararen til ein 33-åring som er varetektsfengsla, seier klienten hans nektar straffskuld. Etter det NRK erfarer, er 33-åringen utpeikt som hovudmann i nettverket.

– Han kjenner seg ikkje igjen som nokon hovudperson i dette, og han kjenner ikkje til at han har delteke i noko organisert miljø, seier advokat Steinar Stenvaag til NRK.

Det skal også vere avdekt svart arbeid, og det skal vere indikasjonar på at det kan ha gått føre seg sosial dumping.

– Dei vi antar er hovudmenn og deira nærmaste medhjelparar, har nok delteke frivillig, men vi er opne for at det kan vere element av menneskehandel og tvang i saka, sa Kripos-sjef Ketil Haukaas til Aftenposten onsdag. (©NPK)