Skarp kritikk av Israel i ny FN-rapport

(NPK-NTB-Reuters): FNs spesialrapportør for menneskerettar i dei palestinske områda rettar skarp kritikk mot Israel i ein fersk rapport.

Makarim Wibisono, som nyleg kunngjorde at han trekk seg frå posten i protest mot at Israel nektar han tilgjenge til Vestbreidda og Gazastripa, overleverte denne veka sin endelege rapport til FNs menneskerettsråd.

I rapporten oppfordrar han Israel til å etterforske det han omtaler som israelske sikringsstyrkar overdrivne maktbruk i dei okkuperte områda og krev at dei skyldige blir stilt til ansvar.

Wibisono krev også at Israel set fri dei nærmare 6.000 palestinske fangane som sitter i såkalla administrativ forvaring utan lov og dom, blant dei fleire hundre barn.

– Oppblussing av vald er ei uhyggeleg påminning om den lite berekraftige menneskerettssituasjonen som herskar i dei okkuperte, palestinske områda og det valdsklimaet den avlar, slår han fast i rapporten.

Wibisono understrekar at valdsbruken frå palestinsk side må sjåast i samanheng med dei ulovlege busetjingane Israel har oppretta på Vestbreidda og i Øst-Jerusalem, muren landet har bygd og blokaden av Gazastripa som ifølge han kveler innbyggjarane der og ber preg av å vere kollektiv avstraffing.

Israelske styresmakter avviser rapporten frå FNs spesialutsending og kallar den einsidig og antiisraelsk. (©NPK)