Annonse

Skuffande lite pengar til Syria

(NPK-NTB-AFP): I februar lova dei rikaste landa i verda å gi minst 6 milliardar dollar til Syria i år, men så langt har FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) sett lite til pengane.

Fire månader etter givarkonferansen i London er mindre enn ein firedel av dei lova summane gitt, og fem millionar menneske lever framleis i fare. Libanon, Jordan og Tyrkia slit med store flyktningstraumar, og organisasjonen fryktar dei fordrivne risikerer radikalisering.

– Eg trur vi må snakke om denne kollektive svikten, seier UNCHRs regionale koordinator Amin Awad.

Av dei 6 milliardar dollarane som vart lova, er berre 2,5 gitt, ifølgje flyktningkommissæren. Det er rundt 60 millionar flyktningar i verda, meir enn nokon gong tidlegare. Ein tredel av flyktningane er frå Midtausten og områda rundt. (©NPK)