Statsforvaltaren stadfestar at det er funne ugyldige vigslar i Metodistkyrkja

Statsforvaltaren i Oslo og Viken stadfestar at dei har fastslått at nokon vigslar i Metodistkyrkja er ugyldige.

Annonse

– Det stemmer at vi har to saker gåande (om Metodistkyrkja). I den saka som gjeld dei enkeltståande vigslane, er det allereie fastslått at dei er ugyldige, skriv rådgivar Hege Heløe hos Statsforvaltaren i ein e-post til Dagen.

Dagen skreiv tidlegare i september om at Metodistkyrkja frå 1991 til 2023 nytta seg av ein vigselsliturgi som ikkje var godkjend av styresmaktene, og at nesten 800 vigslar kan vere ugyldige.

Enkelte ekteskap er allereie kjent ugyldige. Metodistkyrkja skal møte Statsforvaltaren tysdag.

– Vi tek Statsforvaltarens svar til avisa Dagen til etterretning. Vi har ikkje per i dag oversikt over kva ekteskap dette er, då dei er innskrivne i våre lokale kyrkjelydars vigselsbok, skriv dagleg leiar Emil Skartveit i Metodistkyrkja til Dagen.

13. september skreiv likevel Statsforvaltaren i eit brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) at dei kan nytte seg av retten sin til å ettergodkjenne ekteskap viss nødvendig.

(©NPK)

Annonse