Ti nye korallrev blir verna – Greenpeace ber om meir

(NPK-NTB-Alexander Vestrum): Regjeringa har verna ti nye korallrev i Noreg, frå Rauerfjorden i Østfold til Sørøya i Finnmark. Greenpeace er glad, men meiner Noreg må få opp tempoet og verne endå fleire.

Dei ti områda med kaldtvasskorallar blei fredag verna gjennom ei ny forskrift. Frå før er ni rev verna.

– Korallrev er viktige for yngel og småfisk. Vi må sørgje for at vi har fisk også i framtida, seier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

I tillegg er desse områda også beskytta mot bruk av garn, line og teiner: Korallen (nordaust for Sørøya), Hola, Midtsundrevet i Sandsfjorden, Fjellknausene, Tisler, Rauerfjorden og Søndre Søster.

– Fiskarane viser ansvar ved å stille seg bak fredinga sjølv om det får praktiske konsekvensar for dei, seier fiskeriministeren.

– Det er gledeleg at nyslått fiskeriminister Per Sandberg startar ministergjerninga si ved endeleg å verne ti korallrev som Greenpeace har kravd verna heilt sidan 2007. Nå står att det ein stor jobb med å verne endå meir hav slik at Noreg kan nå FN-forpliktingane sine om 10 prosent vern innan 2020, seier Truls Gulowsen, leiar for Greenpeace i Noreg.

Ifølge Greenpeace har Noreg så langt verna mindre enn 1 prosent av havområda. (©NPK)