Tysk semje om asylsenter

(NPK-NTB-DPA): Tysklands statsminister Angela Merkel er blitt samd med koalisjonspartnarane sine om å opprette nye senter som raskt skal returnere flyktningar og migrantar som ikkje har rett til asyl.

Det skal opprettast tre eigne retursenter for flyktningar som ikkje har reell sjanse til å få innvilga asyl, slik at dei kan sendast raskare ut av landet igjen. Dette vil i praksis ramme folk som kjem frå land på Balkan som Tyskland reknar som trygge.

Samtalene torsdag gjekk føre seg mellom Merkel og koalisjonspartnarane SPD, CDU og CSU. (©NPK)