UDI ville ha 7.500 mottaksplassar – fekk under halvparten

(NPK-NTB): Utlendingsdirektoratet (UDI) lyste ut 7.500 ordinære asylmottaksplassar i førre anbodsrunde, men klarte berre å inngå avtale om 3.180 godkjente plassar.

Det viser ein ny sluttrapport som Adresseavisen har fått tilgang til.

Behovet for mottaksplassar er stort, og UDI ønskte seg fleire tilbod og fleire godkjente plassar, seier presserådgjevar Therese Bergwitz-Larsen.

– Vi lyste ut 7.500, så det er klart at vi hadde ønskt fleire. No er det også ei stund sidan denne anbodskonkurransen vart lyst ut, så det reelle behovet er endå større no, seier ho.

– Ganske snart vil vi lyse ut ein ny anbodsrunde med 15.000 plassar.

UDI fekk i førre anbodsrunde inn totalt 5.400 tilbod, av dei er 3.180 altså godkjende. Målet var å få til driftsavtaler med private bedrifter, kommunar og ideelle organisasjonar om mottak med 120 til 200 plassar, skriv Aftenposten. Totalt ønskte UDI mellom 40 og 60 nye asylmottak i alle delar av landet utanom Oslo og Akershus. (©NPK)