Ukjent ubåt vart observert på svensk marineøving

(NPK-NTB-TT): Eit ubåtperiskop vart observert og antatt å vere frå ein svensk ubåt under ei marineøving i fjor. I ettertid er det komme fram at det ikkje var svenske ubåtar i området.

Personalet på eitt av fartsøya som deltok i øvinga, gjekk ut frå at det var ein svensk ubåt som deltok i øvinga då dei observerte periskopet ytst i Stockholms skjergard, nær Vindbåden fyr.

Periskopet skal ha bevegd seg over vassflata i nokre sekund før det forsvann.

Hendinga, som tidlegare ikkje har vore kjent, blir klassifisert som ein toar på ein skala med seks grader i sannsynleganalysen til i marinen, der éin er høgste nivå.

Nasjonaliteten til ubåten er ukjent og hendinga er rapportert til forsvarsministeren. (©NPK)

Annonse