Annonse
Annonse

Ukraina får rakettar med lengre rekkjevidd

USA kunngjorde fredag ein ny våpenpakke til Ukraina. Inkludert i pakken er det langtrekkjande rakettsystemet GLSDB.

Annonse

GLSDB, som er ei forkorting for Ground Launched Small Diameter Bomb, har ei rekkjevidd på rundt 150 kilometer. Til samanlikning har Himars-rakettane som Ukraina tidlegare har fått levert, ei rekkjevidd på rundt 80 kilometer.

GLSDB er utvikla av svenske Saab og amerikanske Boeing. Det er akkurat no ikkje kompatibelt med Ukrainas eksisterande HIMARS- og M270-vogner, ifølgje Reuters. Nyheitsbyrået skriv at eigne utskytingssystem vil bli leverte saman med rakettane, som kan vere på plass i Ukraina i vår.

Ukraina har lenge ønskt seg Atacms-rakettar, som har ei rekkjevidd på over 320 kilometer. Dette blir framleis avslått av USA, og årsaka er ifølgje CNN frykt for at Ukraina skal bruke våpenet til å angripe mål inne i Russland.

Våpenstøtta som vart kunngjord fredag, er totalt verd 22 milliardar kroner.

Ukrainarane får også to eldre Hawk luftvernsystem og dessutan ammunisjon og pansra køyretøy, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon.

Amerikanske stormpanservogner av typen Bradley blir gjort klare for å transporterast til Ukraina i North Charleston i South Carolina i USA. Fredag blei ein ny pakke med amerikansk våpenhjelp til Ukraina kunngjort. Foto: Oz Suguitan / U.S. Transportation Command via AP / NTB

Annonse