Annonse

USA skjerpar tryggingstiltak for fly frå Midtausten

(NPK-NTB-Reuters): Amerikanske styresmakter skal skjerpe tryggingstiltaka for flyavgangar frå Midtausten til USA, opplyser Jeh Johnson, minister for nasjonal sikkerheit.

Tiltaka vil ramme «visse flygingar» frå Midtausten til USA, opplyser Johnson. Han seier at innskjerpinga skal vere eit føre var-tiltak. I praksis vil det for passasjerar bety at det blir strengare sjekk av alt dei har med seg før dei får gå om bord i flya.

– Dette skjer som forholdstiltak. Vi innfører ei rekke mellombelse føre var-tiltak som del av flytryggleiken ved kommersielle flygingar som skal til USA frå enkelte flyplassar i Midtausten, seier Johnson. (©NPK)